Call Now 0933 36 38 00
Loading...

Tập thể dục: Giải pháp hiệu quả cho nam giới bị xuất tinh sớm


Xuất tinh sớm là một vấn đề tình dục phổ biến ở nam giới, tuy nhiên, không phải ai cũng dám mở miệng để thảo luận về vấn đề này. Vì vậy, nghiên cứu mới đây trên tạp chí Trends in Urology and Men's Health cho thấy tập thể dục có thể là giải pháp hiệu quả trong điều trị xuất tinh sớm.

Tập thể dục: Giải pháp hiệu quả cho nam giới bị xuất tinh sớm

Nghiên cứu này dựa trên việc xem xét kết quả của 54 nghiên cứu được xuất bản trong suốt 49 năm qua và 3.485 người từ khắp nơi trên thế giới tham gia để kiểm tra hiệu quả của các biện pháp can thiệp không dùng thuốc đối với xuất tinh sớm. Các biện pháp này bao gồm tập thể dục, hoạt động thể chất và các phương pháp trị liệu tâm lý khác.

Nghiên cứu cho thấy rằng tập thể dục, bao gồm chạy bộ và tập luyện, vận động cơ quan sàn chậu có thể giúp điều trị xuất tinh sớm. Với việc chạy bộ trong 30 phút, năm lần một tuần, bạn có thể cải thiện đáng kể thời gian xuất tinh như dùng một loại thuốc được sử dụng trong điều trị xuất tinh sớm. Ngoài ra, các bài tập sàn chậu được thực hiện đều đặn cũng cho thấy kết quả tích cực trong việc trì hoãn thời gian xuất tinh.

Việc tập thể dục không chỉ giúp bạn có một thể trạng khỏe mạnh mà còn giúp cải thiện vấn đề xuất tinh sớm của bạn. Vì vậy, nếu bạn đang gặp phải vấn đề này, hãy thử áp dụng tập thể dục vào cuộc sống hàng ngày của mình. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc tập thể dục cũng cần có sự hướng dẫn và tư vấn từ các chuyên gia, đặc biệt là khi bạn có các vấn đề sức khỏe khác.

"Premature ejaculation is a common sexual issue in men, but it's not always easy to talk about. However, a recent study published in the journal Trends in Urology and Men's Health suggests that exercise can be an effective solution in treating premature ejaculation.

The study examined the results of 54 studies published over the past 49 years and included 3,485 participants from around the world to assess the effectiveness of non-pharmacological interventions for premature ejaculation. These interventions included exercise, physical activity, and other psychological therapies.

The study found that exercises such as running and pelvic floor muscle exercises can help treat premature ejaculation. Running for 30 minutes, five times a week, can significantly improve ejaculation time similar to using medication for premature ejaculation. Additionally, regular pelvic floor muscle exercises also showed positive results in delaying ejaculation time.

Exercise not only helps you maintain a healthy body but also improves your premature ejaculation issue. Thus, if you are struggling with this problem, try incorporating exercise into your daily routine. However, it is important to note that exercise should be guided and advised by experts, especially if you have other health issues."

Tin tức khác
Xem thêm